5ROI Global Chuyển đổi Tính Năng Xác Thực SMS Sang Google Authenticator

5ROI Global sẽ chuyển đổi tính năng xác thực bằng SMS sang xác thực bằng Google Authenticator (GA) trên hệ thống 5ROI Global từ 20:00 (UTC + 7) ngày 21/10/2021. 

Các tính năng liên quan tới xác thực SMS sẽ chuyển đổi qua xác thực bằng Google Authenticator (GA) bao gồm:

  • Xác thực đăng nhập
  • Xác thực KYC cấp độ 3
  • Mua bán OTC
  • Xác thực rút tiền

Tính năng xác thực bằng SMS sẽ được hệ thống tự động tắt từ 20:00 (UTC + 7) ngày 24/10/2021.

Hướng Dẫn liên kết xác thực bằng Google Authenticator tại đây.


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code VF8dZQ để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 5ROI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.